AnledningReferat af Bestyrelsesmøde
03.03.2021Kl. 09.30
StedKlublokalerne, Kasernevej 10, 8800 Viborg

Per S. Kristensen

Jens Anton Dalgaard

Steffen Hvidt

Erling Møller Pedersen
Finn Pedersen

Punkt
1.    VelkomstPer bød velkommen 
2.  Godkendelse af dagsordenDagsordengodkendt   
3.    God kendelse af referat fra sidst afholdt mødeReferat godkendt       
4. Siden sidstHjemmesiden er nu på plads
5. Indkomne forslagBestyrelsen drøftede det indsendte oplæg fra Jens Anton vedrørende fantasianlægget. Bestyrelsen besluttede følgende: At Arne og Benny bliver primære designere på opbygningen. At der etableres en ”2 horisontløsning” med hyldeløsning på fantasiområdets bagvæg. At der udarbejdes et forslag, hvor 2-skinne rangérområdet kasseres og erstattes af nyt miljø At Per udarbejder sporplan hvor venstre helix udgår. At bestyrelsen skal godkende den ændrede sporplan. At der i en periode ikke kan køres på anlægget. At der i budgettet afsættes et rummeligt beløb til etablering af fantasianlægget. 
6.  Orientering fra bestyrelsenIntet
7.  Orientering fra formanden
Per nævnte bl.a afholdelse af generalforsamling, åbning af klubben samt medlemmers tilbagekomst.(mister vi medlemmer).Bestyrelsen  var enige om, at generalforsamlingen først afholdes når det er forsvarligt og klubben igen kan åbne. Det er jo svært på nuværende tidspunkt at gætte på om der er nogle medlemmer som melder sig ud. 
8.  Regnskab
Jens Anton gennemgik klubbens økonomi.
9. EventueltIntet 
10.  Næste mødeFastsættes senere 

Mvh

Steffen Hvidt