Aktiviteter

15-03-2020

Der er monteret drev på alle sporskifte og arbejdet med at lave strøm til disse er i gang.
Dette arbejde er på det område som kaldes “fantasiområdet” Til dette område er byggeriet af en stor station i gang og så har VMJK fået en kopi af Mønsted kalkværk, som også skal være på dette område.

Der arbejdes lige nu også med et projekt Sct. Kjeldsgården. Her har VMJK fået en opgave at lave et retro anlæg, som kan give glæde hos beboerne på Sct. Kjeldsgården. Dette plejehjem er et dement plejehjem.
Beboere fra Sct. Kjeldsgården har været på besøg og he kunne opleves glæde i at se noget model tog og nogle af de bygninger som VMJK har bygget.
Her kom kom ideen med at bygge et retro anlæg.

Så arbejdes der på modulerne i det rum hvor disse står.

Så kontakt VMJK for at se vores arbejde og få en lille rundvisning og fortælling om det vi arbejde med.

Der har i lang tid være snakket om at få en anden skinnelægning på fantasiområdet.
Ud fra den plan der nu er kommet, er dette arbejde nu gennemført. Der arbejdes  p.t. en sikker strømforsyning, men alt er nu skinnelagt.
Planen indebærer at de 2 stationer langs væggen hæves/sænkes således at disse fremstår vandret. Ændringen indebærer også, at den nederste station er rykket ca. 80 cm frem, således at der kan indrettes et “betjeningsområde”, som kan tilgåes nedefra.

P.t. er der god kørestrøm til DC, og der arbejdes ihærdigt på, at der også bliver god forbindelse på AC hele vejen rundt.

Snart kan der således igen køres med både AC og DC hele vejen rundt på en strækning, som i forhold til tidligere er blevet lidt længere.

Det sker også meget på modulerne og på det stor anlæg er der mange ting der arbejdes med.
Så de mange hænder der er i gang, kan sagtes bruge hjælp af flere.

Der arbejdes p.t. på en række moduler. Ét af disse er beskrevet nedenfor.

Hjørne modul 4 + et mellemstykke på 60 X 60 cm

Hjørnemodulet opbygges med gennemkørsel og en vendesløjfe.
Sporskifte vil være manuelt betjent, men kan dog monteres med drev, som så fordre en pult.
(Vendesløjfe tilføjes således der kan køre DC) Set til en pris på kr. 548,-

LENZ strømvender. Slut med kortslutninger. Den nye strømvender LK 200 reagerer på fejlstrøm og omkoblingen sker allerede ved 100 mA fejlstrøm. Omkobling er elektronisk uden relæ. Bruges til alle sløjfer og drejeskiven så kortslutninger undgås.

Gennemkørsel i niveau, hvis der er muligt dog lidt forsænket. Dette gør, at vendesløjfen ikke bliver for høj, da denne bliver ført over gennemkørsel.

Da pladsen er trang vil vendesløjfen blive bygget på en dæmning, med en bro og ved de gennemgående spor.

Området vil være skovområde.
Det betyder, at der skal bruges mange træer. Nåletræer/løvtræer!!
Træer er selv produktion.

Hvis det er muligt et lille savværk med nogle bevægelige aktiviteter.

Savværket kan (med lidt hjælp) laves som selvbyg.
Forbillede???
Kan bygges således det passer til den plads der vil være til rådighed.

På vejen vil der være en lastbil der transportere træ og eventuelt en hestetrukne skovvogn i skoven.

I skoven vil der være en skovmand med sin mortersav og en jæger. Andet relevant kan også komme med.

9/10 2020

I fredags var der en lille indvielse, af vores nymalede indgangs parti. Benny har fået lavet nogle fotostater (4 store + 8 små), som nu hænger på væggene, i indgangs partiet ( se under billeder ). Resten af gang området vil blive malet, på onsdag, så der vil blive fri adgang, i løbet af eftermiddagen, så klubaftenen, kan løbe af stablen. Det har pyntet – gevaldigt. Tak for donationen, Benny. Indlæg af Arne K. Frandsen.

10. Dec. 2020.

Der er sket en del, på Viborg Banegård 1955. Bl.a. så er “Rødkærsbro”, blevet shinet op, med ballast og de synlige ledninger, er blevet skjult, så baggrunds billederne, kan blive monteret. Det er lavet lys “boxe”, ved skiftesporene, således, at de nu er synlige, ved natkørsel. Sporene er blevet “patineret”/”rustet” og der er startet på brolægning i gaderne. Fantasi området er under diskussion, så der er højst sandsynligt et forestående arbejde, med spor omlægning, så der er større muligheder for at lave et landskab, så sporene bliver mere synlige.

De, som arbejder med modulerne, er også godt i gang med at få landskabet, på plads, med bl.a. en savmølle.

Der er stadigvæk en del togmateriale, til salg, selv om en del, har skiftet hænder.

Julefrokosten blev afviklet med god mad og spændende øl/snapse, så herfra skal lyde en rigtig god jul og kom godt ind i det nye år og pas på hinanden, her i Corona tiden.

Arne.

11. Jan. 2021

Så er den nye hjemmeside på “BANEN”! Den er blevet mobil venlig og noget mere overskuelig. Der er ikke længere brug for log in koder og der er link, til vores Facebook side. Enkelte rettelser forestår, men i det store hele, så er den klar.

Arne.

16. Jan. 2021

Selv i disse corona tider, bliver der arbejdet på Viborg Banegård anno 1955. Benny er godt igang med baggrunds billeder, omkring “Rødkærsbro” og vi er i fællesskab godt igang med brolægningen, omkring selve Viborg Banegård og arealet ved rangér området. Nye Depron plader er indkøbt (til brolægning), så nu kan vi fortsætte, med det.

Arne.

18. Feb. 2021

Bestyrelsen er ved at behandle, et foreslag, omkring “fantasi”området, i forhold til sporlægningen, således at det vil blive lettere, at kunne lave et landskab, så man får et bedre vue, over området. Denne omforandring er ret omfangs rig og vil betyde, at kørsel på dette område, vil være ikke eksisterende, i et godt stykke tid. Området omkring Viborg Banegård er stadig i fremdrift, så hele ranger pladsen, nu er blevet brolagt. Kun remissen er tilbage og den skal renoveres, inden brolægningen. Jyllandsgade er ved at blive etableret ( Benny ) med brolægning og fortov og beplantning. Den skjulte banegård skal også renoveres, men det har ikke den store betydning mht kørsel. Der er lavet “lys hætter” ( Jens Anton ) til skiftesporene, så de kan blive synlige ved natkørsel, så nu mangler de bare, at blive monteret.

Arne.

3. Maj 2021.

Den “skjulte” banegård er nu fjernet og en “ny”, er under opførelse. I dag starter arbejdet med, at fjerne skinnerne, på fantasi området. Steffen og Finn går i gang, med dette. Vores nye mand, Kim, er med på arbejdet. med at lægge skinner, på ny. Dette starter på onsdag (KLUB AFTEN)! Havne området er Benny ved at få lagt sidste hånd på. Havnen er blevet forandret fuldstændigt.

Arne.

6. juni 2021.

3 mand var mødt op i går aftes og der blev lagt en del skinner. Hele den nye sporlægning, under “Viborg Banegård”, er nu lagt og der mangler nu, kun strøm. Alle bagvæggene er monteret, med MDF plader, på “fantasi området”, så der kan laves baggrunds billeder o.l.. Skinnerne, fra “Rødkærsbro” og ud under HELIX´en, er næsten færdig lagt, så nu er der ikke lang tid til, at “hylden, kan monteres.

Arne.

17. Sept. 2021

Opkørslen fra den skjulte banegård er lagt og “den skjulte banegård” + opkørslen er prøvekørt og fundet ok! Det skrider fremad med de 2 broer og skinnelægningen, på disse.

Desuden er vores udstillings anlæg ved at blive sat istand, da vi skal deltage i en legetøjsmesse, i Års, sidst i oktober måned. Vi vil bl.a. prøve at sælge overskuds materiale og vores reklame vogne.

Benny sidder og patinerer skinner, til fantasi området og Hans bygger på den lille færge, som skal bruges på området. Finn laver en del grantræer o.s.v.

28. Sept. 2021

I går blev der lagt skinner (3 skinne), på “fantasi området”, så der reelt igen, kan køres på hele anlægget. Dog mangler der en smule strømarbejde, som er planlagt til onsdag og derefter vil plast overdækningen blive fjernet, så hele anlægget vil være synligt og brugbart igen.

15. Okt. 2021

I dag var der “kulturnat i Viborg” og vi havde dørene åbne fra kl. 16, til 20. !  14 personer kiggede indenfor og vi fik vist rundt, snakket og serveret kaffe og et glas vand. udstillings anlægget blev kørt og vist frem, både med tog, med lyd og selvkørende biler. En meget vellykket aften. Vi var 4 mand, fra klubben. Fed aften!