Aktiviteter

15-03-2020

Der er monteret drev på alle sporskifte og arbejdet med at lave strøm til disse er i gang.
Dette arbejde er på det område som kaldes “fantasiområdet” Til dette område er byggeriet af en stor station i gang og så har VMJK fået en kopi af Mønsted kalkværk, som også skal være på dette område.

Der arbejdes lige nu også med et projekt Sct. Kjeldsgården. Her har VMJK fået en opgave at lave et retro anlæg, som kan give glæde hos beboerne på Sct. Kjeldsgården. Dette plejehjem er et dement plejehjem.
Beboere fra Sct. Kjeldsgården har været på besøg og he kunne opleves glæde i at se noget model tog og nogle af de bygninger som VMJK har bygget.
Her kom kom ideen med at bygge et retro anlæg.

Så arbejdes der på modulerne i det rum hvor disse står.

Så kontakt VMJK for at se vores arbejde og få en lille rundvisning og fortælling om det vi arbejde med.

Der har i lang tid være snakket om at få en anden skinnelægning på fantasiområdet.
Ud fra den plan der nu er kommet, er dette arbejde nu gennemført. Der arbejdes  p.t. en sikker strømforsyning, men alt er nu skinnelagt.
Planen indebærer at de 2 stationer langs væggen hæves/sænkes således at disse fremstår vandret. Ændringen indebærer også, at den nederste station er rykket ca. 80 cm frem, således at der kan indrettes et “betjeningsområde”, som kan tilgåes nedefra.

P.t. er der god kørestrøm til DC, og der arbejdes ihærdigt på, at der også bliver god forbindelse på AC hele vejen rundt.

Snart kan der således igen køres med både AC og DC hele vejen rundt på en strækning, som i forhold til tidligere er blevet lidt længere.

Det sker også meget på modulerne og på det stor anlæg er der mange ting der arbejdes med.
Så de mange hænder der er i gang, kan sagtes bruge hjælp af flere.

Der arbejdes p.t. på en række moduler. Ét af disse er beskrevet nedenfor.

Hjørne modul 4 + et mellemstykke på 60 X 60 cm

Hjørnemodulet opbygges med gennemkørsel og en vendesløjfe.
Sporskifte vil være manuelt betjent, men kan dog monteres med drev, som så fordre en pult.
(Vendesløjfe tilføjes således der kan køre DC) Set til en pris på kr. 548,-

LENZ strømvender. Slut med kortslutninger. Den nye strømvender LK 200 reagerer på fejlstrøm og omkoblingen sker allerede ved 100 mA fejlstrøm. Omkobling er elektronisk uden relæ. Bruges til alle sløjfer og drejeskiven så kortslutninger undgås.

Gennemkørsel i niveau, hvis der er muligt dog lidt forsænket. Dette gør, at vendesløjfen ikke bliver for høj, da denne bliver ført over gennemkørsel.

Da pladsen er trang vil vendesløjfen blive bygget på en dæmning, med en bro og ved de gennemgående spor.

Området vil være skovområde.
Det betyder, at der skal bruges mange træer. Nåletræer/løvtræer!!
Træer er selv produktion.

Hvis det er muligt et lille savværk med nogle bevægelige aktiviteter.

Savværket kan (med lidt hjælp) laves som selvbyg.
Forbillede???
Kan bygges således det passer til den plads der vil være til rådighed.

På vejen vil der være en lastbil der transportere træ og eventuelt en hestetrukne skovvogn i skoven.

I skoven vil der være en skovmand med sin mortersav og en jæger. Andet relevant kan også komme med.

9/10 2020

I fredags var der en lille indvielse, af vores nymalede indgangs parti. Benny har fået lavet nogle fotostater (4 store + 8 små), som nu hænger på væggene, i indgangs partiet ( se under billeder ). Resten af gang området vil blive malet, på onsdag, så der vil blive fri adgang, i løbet af eftermiddagen, så klubaftenen, kan løbe af stablen. Det har pyntet – gevaldigt. Tak for donationen, Benny. Indlæg af Arne K. Frandsen.

10. Dec. 2020.

Der er sket en del, på Viborg Banegård 1955. Bl.a. så er “Rødkærsbro”, blevet shinet op, med ballast og de synlige ledninger, er blevet skjult, så baggrunds billederne, kan blive monteret. Det er lavet lys “boxe”, ved skiftesporene, således, at de nu er synlige, ved natkørsel. Sporene er blevet “patineret”/”rustet” og der er startet på brolægning i gaderne. Fantasi området er under diskussion, så der er højst sandsynligt et forestående arbejde, med spor omlægning, så der er større muligheder for at lave et landskab, så sporene bliver mere synlige.

De, som arbejder med modulerne, er også godt i gang med at få landskabet, på plads, med bl.a. en savmølle.

Der er stadigvæk en del togmateriale, til salg, selv om en del, har skiftet hænder.

Julefrokosten blev afviklet med god mad og spændende øl/snapse, så herfra skal lyde en rigtig god jul og kom godt ind i det nye år og pas på hinanden, her i Corona tiden.

Arne.

11. Jan. 2021

Så er den nye hjemmeside på “BANEN”! Den er blevet mobil venlig og noget mere overskuelig. Der er ikke længere brug for log in koder og der er link, til vores Facebook side. Enkelte rettelser forestår, men i det store hele, så er den klar.

Arne.

16. Jan. 2021

Selv i disse corona tider, bliver der arbejdet på Viborg Banegård anno 1955. Benny er godt igang med baggrunds billeder, omkring “Rødkærsbro” og vi er i fællesskab godt igang med brolægningen, omkring selve Viborg Banegård og arealet ved rangér området. Nye Depron plader er indkøbt (til brolægning), så nu kan vi fortsætte, med det.

Arne.

18. Feb. 2021

Bestyrelsen er ved at behandle, et foreslag, omkring “fantasi”området, i forhold til sporlægningen, således at det vil blive lettere, at kunne lave et landskab, så man får et bedre vue, over området. Denne omforandring er ret omfangs rig og vil betyde, at kørsel på dette område, vil være ikke eksisterende, i et godt stykke tid. Området omkring Viborg Banegård er stadig i fremdrift, så hele ranger pladsen, nu er blevet brolagt. Kun remissen er tilbage og den skal renoveres, inden brolægningen. Jyllandsgade er ved at blive etableret ( Benny ) med brolægning og fortov og beplantning. Den skjulte banegård skal også renoveres, men det har ikke den store betydning mht kørsel. Der er lavet “lys hætter” ( Jens Anton ) til skiftesporene, så de kan blive synlige ved natkørsel, så nu mangler de bare, at blive monteret.

Arne.

3. Maj 2021.

Den “skjulte” banegård er nu fjernet og en “ny”, er under opførelse. I dag starter arbejdet med, at fjerne skinnerne, på fantasi området. Steffen og Finn går i gang, med dette. Vores nye mand, Kim, er med på arbejdet. med at lægge skinner, på ny. Dette starter på onsdag (KLUB AFTEN)! Havne området er Benny ved at få lagt sidste hånd på. Havnen er blevet forandret fuldstændigt.

Arne.

6. juni 2021.

3 mand var mødt op i går aftes og der blev lagt en del skinner. Hele den nye sporlægning, under “Viborg Banegård”, er nu lagt og der mangler nu, kun strøm. Alle bagvæggene er monteret, med MDF plader, på “fantasi området”, så der kan laves baggrunds billeder o.l.. Skinnerne, fra “Rødkærsbro” og ud under HELIX´en, er næsten færdig lagt, så nu er der ikke lang tid til, at “hylden, kan monteres.

Arne.

17. Sept. 2021

Opkørslen fra den skjulte banegård er lagt og “den skjulte banegård” + opkørslen er prøvekørt og fundet ok! Det skrider fremad med de 2 broer og skinnelægningen, på disse.

Desuden er vores udstillings anlæg ved at blive sat istand, da vi skal deltage i en legetøjsmesse, i Års, sidst i oktober måned. Vi vil bl.a. prøve at sælge overskuds materiale og vores reklame vogne.

Benny sidder og patinerer skinner, til fantasi området og Hans bygger på den lille færge, som skal bruges på området. Finn laver en del grantræer o.s.v.

28. Sept. 2021

I går blev der lagt skinner (3 skinne), på “fantasi området”, så der reelt igen, kan køres på hele anlægget. Dog mangler der en smule strømarbejde, som er planlagt til onsdag og derefter vil plast overdækningen blive fjernet, så hele anlægget vil være synligt og brugbart igen.

15. Okt. 2021

I dag var der “kulturnat i Viborg” og vi havde dørene åbne fra kl. 16, til 20. !  14 personer kiggede indenfor og vi fik vist rundt, snakket og serveret kaffe og et glas vand. udstillings anlægget blev kørt og vist frem, både med tog, med lyd og selvkørende biler. En meget vellykket aften. Vi var 4 mand, fra klubben. Fed aften!

30.-31. Okt. 2021

Vi deltog i legetøjsmessen, i Års! Vi havde vores renoverede udstillingsanlæg med og både tog og Faller biler kørte fint. Vi fik solgt noget brugt materiale og privat fik vi så købt ind også. Fin messe, men mest for landbrugsmaskiner!

22. Dec. 2021

Klubben er nu blevet lukket, p.g.a. Corona smittens stigning! M.h.t. “Fantasi området”, så er HELIX`en nu blevet færdig og fordelings pladen til den øverste hylde, er sat fast, så nu skal vi i gang med den øverste hylde. Alt er blevet prøvekørt (af det nye anlæg) og det kører helt fantastisk.

26. Jan. 2022

“Fantasi området” har nu fået opsat ny HELIX, som er skinnelagt og prøvekørt til UG. Den nye hylde er opsat og i nær fremtid, bliver baggrundene opsat. Der er lavet runde hjørner, i begge niveauer og el kanalerne er næsten færdige. Strømforsyningerne er sektions inddelte, så det er lettere, at fejlfinde og farvekoderne er overholdt.

12.-13. feb. 2022

VMJK har delteget i legetøjsmessen, i Aars Messe Center, nu for anden gang. Udstillings anlægget blev luftet og noget gl. materiale blev solgt.

2. Marts 2022

Generalforsamling 2022. 14 personer mødte op, til en hyggelig gen.fors.. Erling stoppede, som bestyrelses medlem. Finn og Jens Anton modtog genvalg og Arne blev valgt ind i bestyrelsen. Kim blev 1. supp., Hans 2. supp. og Brian blev Revisor supp. Vi har fået 2 nye medlemmer. Palle og John.

31. Marts 2022

Nu er vi 3 nye medlemmer. Alle nye har gode “input”, til klubbens aktiviteter. “Fantasiområdet” udvikles hele tiden og hylden er nu snart køreklar. Der bliver arbejdet på modulerne, så også der sker der noget, hele tiden. John (nyt medlem) er blevet tilknyttet modulerne. Benny er i gang med hylden (BÆKKELUND), mht ballast udskiftning. Palle (nyt medlem), har en del forstand på strøm, så -endelig- er der nu 2 personer, som “kører” strøm. Det sidste nye medlem, Jens, har kun været her 2 gange, så han finder nok også snart, sin plads i flokken.  

30. Maj 2022

Nu er øverste hylde, på “Fantasi området” monteret med skinner og prøvekørt til OK! Så nu skal vi så igang med at udsmykke området, med landskab, lys og lidt effekter. Benny er i fuld gang med at ligge ballast på “Bækkelund” hylden + på den øverste hylde, på “Fantasi omr.”. Palle og Jens er ved at omorganisere lednings nettet, på udstillings anlægget, som vi skal have med på Senior Folkemødet d. 21. juni 2022. Arbejdet skrider langsom, men sikkert frem. Hans har fået lavet en fin ny trappe til kontroltårnet, på Viborg Banegård (øst), så nu ser den sikker ud igen. Per er sendt på indkøb i Ålborg, så vi kan få mere materiale, at gøre med. Modul byggerne er også i gang, med ballast o.l., så alt i alt skrider det fremad over hele området i klubben.

21. Juni 2022

SENIOR FOLKEMØDE I VIBORG

Vi deltog i Senior Folkemødet, med vores udstillings anlæg og der var mange, der besøgte os. Vi havde dog et nedbrud 1 1/2 time før lukketid og i skrivende stund (30/6) er fejlen endnu ikke fundet.

14. Okt. 2022

KULTURNATTEN

Vi havde åbent hus, på Kultur Natten, fra kl. 16, til kl. 21. Vi var 3 medlemmer, som viste rundt og der var nok at lave, da folk nærmest væltede ind. Meget hyggelig aften.

1. Nov. 2022

Vi har deltaget i Kjellerup Messen, i starten af Okt. og Års Messen, i slutningen af Okt. Vi fik masser af besøg på vores stand. Udstillings anlægget trak en hel del folk til.

7. Dec. 2022

JULEFROKOST

Onsdags klub mødet blev til en julefrokost, med god mad og gode øl. Vi var 12 medlemmer, som hyggede.

15. Feb. 2023

“Fantasi området” bliver kraftigt udbygget og der er ikke langt igen, før at store dele af skinne anlægget igen kan køres på. Det er lidt mere end 2 år siden, at vi startede på renoveringen, men pyt! Resultatet blik meget anderledes, så det er det hele værd. VMJK har i weekenden deltaget i Års Messen, med mange besøgende.

1. Marts 2023

VMJK Generalforsamling blev afholdt, med 11 fremmødte personer. Bestyrelsen er uændret, ligeså er medlems kontingentet. Havde en hyggelig aften med god mad og præsentation af Peter Kjærs hjemmebyggede “Hjarbæk Kro”. Flot arbejde. 

30. sept. – 1. oktober

VMJK deltog på Kjellerup Messen, med udstillings anlægget, som nu er blevet opdateret, med helikopter, på taget af sygehuset, med lyd. Der er også placeret en jæger, med lys effekt, en brænde hugger og en mand, som står og pisser. Det gamle sygehus er erstattet, af et nyt, som er lidt højere + en administrations bygning, bag sygehuset. Modul bygderne har fået lavet 2 nye moduler og på “fantasi området”, er der bl..a. placeret en tro kopi, af Hjarbæk Kro.

12. Feb. 2024

10.-11. Feb. deltog klubben i Års Hobbymesse, med en del besøgende til vores udstillingsanlæg. Klubben fik solgt lidt ældre materiale og ellers en god messe.

4. Marts 2024

Forberedelse til general forsamling, på onsdag d. 6. marts. Arne udtræder af bestyrelsen og Søren forventes at indtræde. Klubben har fået nye medlemmer og andre har forladt VMJK. Dagholdet kører stadig og “fantasi området”, er under kraftig udvikling. Modul folkene har også lavet mange ting og nye moduler.

6. Marts 2024

12 pers. var fremmødt til Generalfors. Kontingentet blev hævet, fra 250,-kr. til 300,-kr. pr. kvartal. Kontant beholdnings kassen blev nedlagt. Arne K. Frandsen udgik af bestyrelsen og Søren H. Hansen indtrådte. John L. Tinghøj blev valgt til revisor. En pålægsmand blev fortæret og der var en hyggelig stemning.