AnledningBestyrelsesmøde
23-10-23KL. 10.30

tiltilsluttet 
StedKlublokalerne, Kasernevej 10, 8800 Viborg

Per S. Kristensen Mail psk@live.dk

Jens Anton Dalgaard Mail jensantondalgaard@gmail.com

Steffen Hvidt Mail sahvidt@gmail.com

Arne K. Fransen Mail arkjofa@gmail,com
Finn Pedersen Mail finn2472@gmail.com

Punkt
Hvem
1.   VelkomstPer bød velkommen
2. Godkendelse af dagsordenok
3.  God kendelse af referat fra sidst afholdt møde Referat godkendt
4. RegnskabJens Anton nævnte at der er et medlem som har valgt, at stå lidt standby. Kontingentindtægterne er således faldet. Salg af øl og vand er ligeledes faldet. Udgifterne er i forhold til budgettet faldet med ca 5.000,00, hvilket skyldes færre udgifter til de igangværende arbejder på anlægget. Der er stadigvæk en god økonomi i klubben.
5. Siden sidst +  kommendeDet blev nævnt at vi skal huske at slukke for strømmen til udstillingsanlægget når vi går. Arne ønsker at udtræde af bestyrelsen på næste generalforsamling. Arne mener det vil være en god ide med nye kræfter og input til arbejdet.
6. Indkomne forslagIngen indkomne forslag.
7. Orientering fra bestyrelsenMessen i Års  blev drøftet bl.a med hensyn til bemanding. Fradag den 27 køres anlægget til Års. Per, Arne Steffen, Jens Anton og Søren møde i klubben kl.12.00 og læsser anlægget
8. Orientering fra formanden
Per nævnte at lokomotiver og vogne er klar til udstillingsanlægget. Der vil være et rundstykke og kaffe ca kl.9.00 i Års. Årets julefrokost afholdes den 6. december kl. 19.00 Generalforsamling den 6.marts 2024 kl.19.00
9. EventueltArne nævnte at han gerne vil være mentor for et nyt medlem.

10.  Næste møde21.november kl. 10.30 i klubbens lokaler

Mvh

Steffen