Formand
Per S. Kristensen
Gråmejsevej 107
8800 Viborg
Tlf.: 4083 1219
E-mail: psk@live.dk
På valg 2021
Næstformand  
Erling Møller Pedersen
Sdr. Rindvej 14
8800 Viborg
Tlf.: 8663 9690 / 6028 9690
E-mail: emp-model@hotmail.dk
På valg 2022
Sekretær  
Steffen Hvidt
Rogenstrupvej 15A
8831 Løgstrup
Tlf.:8664 7478
E-Mail: sahvidt@gmail.dk
På valg 2021
Kasserer  
Jens Anton Dalgaard
Skovbakkevej 111
8800 Viborg
Tlf: 2172 6969
E-mail: jensantondalgaard@gmail.com
På valg 2022
Bestyrelsesmedlem  
Finn Skov Pedersen
Ahornvej 53B
9632 Møldrup
Tlf.: 8660 0635 / 2064 6371
E-mail: tunni@sol.dk
På valg 2020
1. Suppleant
Arne K. Frandsen
Dalgasvej 13 8800 Viborg
Tlf: 2398 9680 Mail: arkjofa@gmail.com
Revisor
Søren Helmer Hansen
Fredensvej 34
8800 Viborg
Tlf. 8662 8903/2989 8903
E-Mail: shelmerh@gmail.com
2. Suppleant
Hans Chr. Theut
Erik Menveds Vej 14
8800 Viborg
Tlf.: 2445 6968
E-mail: hans@theut.dk
Revisorsuppleant
Benny Kolbæk Høgh
Toftegården 12 st. tv.
8800 Viborg
Tlf: 8662 6542/2035 0374
E-mail: koldbaek@fiberpost.dk