Aktiviteter

Der har i lang tid være snakket om at få en anden skinnelægning på fantasiområdet.
Ud fra den plan der nu er kommet, er dette arbejde nu i gang.
Planen indebærer at de 2 stationer langs væggen hæves/sænkes således at disse fremstår vandret. Ændringen indebærer også at den nederste station rykkes ca. 50 cm frem således at der kan indrettes et “betjeningsområde”, som kan tilgås nedefra.
Disse ombygninger betyder at der ikke vil kunne køres på det stor anlæg et stykke tid.
Så ud fra VMJKs mådens plan, er køreaftenen midlertidig lagt på hylden.
Det betyder ikke, at du ikke kan tager dit eget tog eller andet med, på den sidste onsdag i måneden og få råd og vejledning og bygge på dit eget.

Det sker også meget på modulerne og båder her og på det stor anlæg er der mange ting der arbejdes med.
Så de mange hænder der er i gang, kan sagtes bruge hjælp af flere.

Der arbejdes p.t. på en række moduler. Ét af disse er beskrevet nedenfor.

Hjørne modul 4 + et mellemstykke på 60 X 60 cm

Hjørnemodulet opbygges med gennemkørsel og en vendesløjfe.
Sporskifte vil være manuelt betjent, men kan dog monteres med drev, som så fordre en pult.
(Vendesløjfe tilføjes således der kan køre DC) Set til en pris på kr. 548,-

LENZ strømvender. Slut med kortslutninger. Den nye strømvender LK 200 reagerer på fejlstrøm og omkoblingen sker allerede ved 100 mA fejlstrøm. Omkobling er elektronisk uden relæ. Bruges til alle sløjfer og drejeskiven så kortslutninger undgås.

Gennemkørsel i niveau, hvis der er muligt dog lidt forsænket. Dette gør, at vendesløjfen ikke bliver for høj, da denne bliver ført over gennemkørsel.

Da pladsen er trang vil vendesløjfen blive bygget på en dæmning, med en bro og ved de gennemgående spor.

Området vil være skovområde.
Det betyder, at der skal bruges mange træer. Nåletræer/løvtræer!!
Træer er selv produktion. 

Hvis det er muligt et lille savværk med nogle bevægelige aktiviteter.

Savværket kan (med lidt hjælp) laves som selvbyg.
Forbillede???
Kan bygges således det passer til den plads der vil være til rådighed.

På vejen vil der være en lastbil der transportere træ og eventuelt en hestetrukne skovvogn i skoven.

I skoven vil der være en skovmand med sin mortersav og en jæger. Andet relevant kan også komme med.