Aktiviteter

Der har i lang tid være snakket om at få en anden skinnelægning på fantasiområdet.
Ud fra den plan der nu er kommet, er dette arbejde nu gennemført. Der arbejdes  p.t. en sikker strømforsyning, men alt er nu skinnelagt.
Planen indebærer at de 2 stationer langs væggen hæves/sænkes således at disse fremstår vandret. Ændringen indebærer også, at den nederste station er rykket ca. 80 cm frem, således at der kan indrettes et “betjeningsområde”, som kan tilgåes nedefra.

P.t. er der god kørestrøm til DC, og der arbejdes ihærdigt på, at der også bliver god forbindelse på AC hele vejen rundt.

Snart kan der således igen køres med både AC og DC hele vejen rundt på en strækning, som i forhold til tidligere er blevet lidt længere.

Det sker også meget på modulerne og på det stor anlæg er der mange ting der arbejdes med.
Så de mange hænder der er i gang, kan sagtes bruge hjælp af flere.

Der arbejdes p.t. på en række moduler. Ét af disse er beskrevet nedenfor.

Hjørne modul 4 + et mellemstykke på 60 X 60 cm

Hjørnemodulet opbygges med gennemkørsel og en vendesløjfe.
Sporskifte vil være manuelt betjent, men kan dog monteres med drev, som så fordre en pult.
(Vendesløjfe tilføjes således der kan køre DC) Set til en pris på kr. 548,-

LENZ strømvender. Slut med kortslutninger. Den nye strømvender LK 200 reagerer på fejlstrøm og omkoblingen sker allerede ved 100 mA fejlstrøm. Omkobling er elektronisk uden relæ. Bruges til alle sløjfer og drejeskiven så kortslutninger undgås.

Gennemkørsel i niveau, hvis der er muligt dog lidt forsænket. Dette gør, at vendesløjfen ikke bliver for høj, da denne bliver ført over gennemkørsel.

Da pladsen er trang vil vendesløjfen blive bygget på en dæmning, med en bro og ved de gennemgående spor.

Området vil være skovområde.
Det betyder, at der skal bruges mange træer. Nåletræer/løvtræer!!
Træer er selv produktion. 

Hvis det er muligt et lille savværk med nogle bevægelige aktiviteter.

Savværket kan (med lidt hjælp) laves som selvbyg.
Forbillede???
Kan bygges således det passer til den plads der vil være til rådighed.

På vejen vil der være en lastbil der transportere træ og eventuelt en hestetrukne skovvogn i skoven.

I skoven vil der være en skovmand med sin mortersav og en jæger. Andet relevant kan også komme med.